parallax background

PREPORUČENO ZA

Uklanjanje tragova dima, čađi i požara

Uklonite tragove nastale usled požara.
Tragovi dima i čađi efikasno se skidaju uz pomoć naše mašine

parallax background

PREPORUČENO ZA

Uklanjanje tragova dima, čađi i požara

Uklonite tragove nastale usled požara. Tragovi dima i čađi efikasno se skidaju uz pomoć naše mašine

Uklanjanje štete

Uklonite ugljenisane tragove, čađ i ostale ostatke prouzrokovane vatrom.

Uklanjanje mirisa

Uklanjanjem tragova dima i čađi, efikasno se uklanjaju i neprijatni mirisi.

Renoviranje

Vratite vašim prostorijama pređašnji izgledi veoma brzo im vratite prvobitnu namenu.

Ekološki čisto

Mašina radi bez bilo kakvih štetnih uticaja na životnu sredinu i ekološki je čista.

Kako to izgleda u praksi?