parallax background

RESTAURACIJA DRVETA

Čišćenja proizvoda od drveta

Uklanjanje starih premaza bez oštećenja, brisanje tragova od vatre i dima,
mogućnost urezivanja određenog dizajna.

parallax background

RESTAURACIJA DRVETA

Čišćenja proizvoda od drveta

Uklanjanje starih premaza bez oštećenja, brisanje tragova od vatre i dima, mogućnost urezivanja određenog dizajna.

 

Sve vrste drveta

Moguće je čišćenje bilo koje površine od drveta, čak i predmeta od antičkog drveta.

Fleksibilnost

Mogućnost čišćenja različitim materijalima poput raznih abraziva, sode, organskih materija.

Različite lokacije

Mašina ne proizvodi štetne materije, te se koristi u otvorenim i zatvorenim prostorima.

Urezivanje dizajna

Ukoliko želite urezivanje posebnog dizajna u drvo, sa našom mašinom je i to moguće.

Kako to izgleda u praksi?